13 | 04 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Česta pitanja - Propisi
Kako se osniva radio-klub?

Radio-klub je udruženje koje okuplja radio-amatere, konstruktore, amaterske radio-godiometriste i druga lica zainteresovana za radio-amaterske aktivnosti. Radio-klubovi su veoma važan činioci u radio-amaterskom pokretu jer oni u svojim lokalnim sredinama okupljaju radio-amatere, promovišu radio-amaterizam, organizuju aktivnosti, vrše obuke i sprovode radio-amaterske ispite.

Osnivanje i registracija

Radio-klubovi u Republici Srbiji se osnivaju prema Zakonu o udruženjima i imaju status nedobitne i nevladine organiazcije kao i sva druga udruženja građana.

Za osnovanje radio-kluba je neophodno imati najmanje tri osnivača. Treba da se održi osnivačka skupština kluba na kojoj se donosi osnivački akt (odluka o osnivanju), Statut i imenuje zakonski zastupnik udruženja. O održanoj osnivačkoj skupštini se sačinjava zapisnik.

Osnivački akt sadrži naziv udruženja, ciljeve, spisak lica ovlašćenih za zastupanje (ime i prezime, JMBG i potpis). Statut sadrži sve prema odredbama Zakona o udruženjima. Zapisnik sa osnivačke skupštine sadrži mesto i vreme odžavanja, dnevni red, zapisnik toka sednice i poptisuje ga predsedavajući skupštine.

Prilikom podnošenja zahteva za registaciju uz ove dokumente se prilaže i Regiostaciona prijava osnivanja udruženja (podaci u njoj moraju biti istovetni podacima u osnivačkom aktu i drugim dokumentima) i dokaz o uplati naknade. Zahtev se podnosi Agencii za privredne registre. Kao delatnost se navodi 9499 - Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja.

Učlanjavanje u Savez radio-amatera Srbije

Nakon obavljene registrije i dobijanja rešenja o registraciji, radio-klub se može učlaniti u Savez radio-amatera Srbije podnošenjem pristupnice. Nakon prijema u članstvo plaća članarinu.

Pozivni znak

Radio-klub može imati pozivni znak. On se dobija izdavanjem dozvole za klupsku radio-stanicu. Postupak je da se prvo pošalje zahtev Savezu radio-amatera Srbije za potvrdu o dodeli pozivnig znaka, a nakn dobijanja ove potvrde se šalje zahteva RATEL-u za izdavanje pozivnog znaka. Nakon dobijanja dozvole, radio-klub može da koristi dodeljeni pozivni znak. Pogledajte podrobnije Uputstvo za popunjavanje zahteva za dodelu pozivnog znaka organizacije radio-amatera i Uputstvo za popunjavanje Zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu.

Takmičarski pozivni znak radio-klub može dobiti ako ispunjava kriterijume prema Pravilniku o dodeli pozivnih znakova i znakova identifikacije.

Šta nakon osnivanja

Osnivanje radio-kluba je prvi korak. Ono vam omogućava članovima da se u punoj meri bave radio-amaterskim aktivnostima kao što su operatorski rad, učešće u takmičenjima, samogradnja uređaja i slično.

Važno je da klub organizuje aktivnosti promocije radio-amaterizma, obuke i stvaranje novih radio-amatera. Najvažnije je da radio-klub aktivno radi sa mladima i da ih upoznaje sa svetom radio-tehnike.

Pored obuka za radio-amatere klubovi mogu organizovati razna predavanja na teme iz oblasti radio-tehnike, elektronike, računarstva i druge teme namenjene javnosti.

Ukoliko postoji potreba radio-klub može da postavi i održava lokalne repetitore.

Kao član Saveza radio-amatera Sрbije, radio-lub ima pravo na predstavnike u Skupštini Saveza i preko njih može učestvvoati u planiranju i razvoju radio-amaterizma na nivou naše zemlje.

Kao registrovana organizacija, radio-klub lako može da ostvari kontakt i uspostavi veze se institucijama lokalne samouprave i drugim organizacijama sa kojima se dele slični interesi radi zajedničkih aktivnosti (opštine, škole, Crveni Krst, izviđači i planinari, sportske organizacije i drugo). Takođe može upostaviti saradnju sa sektorom za vanredne stiuacije na svom području radi zajedničkih aktivnosti na organizovanju i pripremama za slučaj vanrednih situacija.

 
Koja je namena radio-amaterskih repetitora?

IARU REGION 1 – PRINCIPI PLANIRANJA VHF, UHF I MIKROTALASNIH OPSEGA

FM repetitori su namenjeni kao komunikacioni servis mobilnim radio/amaterskim stanicama (uključujući i ručne stanice). Po potrebi, mogu biti instalirani i za poboljšanje dostupnosti stanica u planinskim područjima.

Oni nisu namenjeni da omogućuju DX veze, stoga njihov domet u uobičajenim uslovima propagacija treba da bude ograničen.

Broj instaliranih repetitorskih stanica treba da bude određen prema
– potrebama za regionalno pokrivanje
– očekivanom broju korisnika

Ne treba da bude ustaljeno da se FM repetitori upotrebljavaju kao kanali za ćaskanje za fiksne stanice. To se kosi sa njihovom namenom.

Izvor: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION REGION 1, VHF MANAGERS HANDBOOK, Version: 7.0. January 2015

IARU REGION 1 – PRINCIPI PLANIRANJA VHF, UHF I MIKROTALASNIH OPSEGA

FM repetitori su namenjeni kao komunikacioni servis mobilnim radio/amaterskim stanicama (uključujući i ručne stanice). Po potrebi, mogu biti instalirani i za poboljšanje dostupnosti stanica u planinskim područjima.

Oni nisu namenjeni da omogućuju DX veze, stoga njihov domet u uobičajenim uslovima propagacija treba da bude ograničen.

Broj instaliranih repetitorskih stanica treba da bude određen prema
– potrebama za regionalno pokrivanje
– očekivanom broju korisnika

Ne treba da bude ustaljeno da se FM repetitori upotrebljavaju kao kanali za ćaskanje za fiksne stanice. To se kosi sa njihovom namenom.

Izvor: INTERNATIONAL AMATEUR RADIO UNION REGION 1, VHF MANAGERS HANDBOOK, Version: 7.0. January 2015

 

 


Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije