YU1SRS Vesti iz Saveza Izvršni odbor Odluke IO sa sastanka održanog 18.01.2024.
01 | 03 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Odluke IO sa sastanka održanog 18.01.2024.
Izvršni odbor
nedelja, 21 januar 2024 20:39

Na sastanku održanom 18.01.2024. godine, Izvršnji odbor SRS je doneo sledeće odluke, koje važe od dana objavljivanja:

 

Odluka 2024/01

 

Na osnovu odredbi Statuta SRS, uz saglasnost izvršnog odbora, objavljujem novi Cenovnik članarina i usluga Saveza radio-amatera Srbije.

Cenovnikom se ukidaju naknade za usluge Saveza za članove Saveza. Članovi imaju pravo na usluge bez naknade nakon uplate članarine za tekuću godinu.

Iznosi članarina kao i iznosi naknada za usluge za one koji nisu članovi Saveza ostaju iste.

Cenovnik se primenjuje od 22.01.2024. godine.

 

Odluka 2024/02

Za privremene takmičarske znake 2x1 od RATEL-a zahtevati da počnu da, umesto Saveza, izdaju potvrde o pravu korišćenja takvih znakova u takmičenju. Ovo je praksa koja je postojala ranije.

Na taj način se ova tematika definiše u skladu sa pravilnicima i zakonom. Uslovi za dobijanje takvih znakova ne bi bili izmenjeni, a saglasnost na izabrani znak uz proveru ispunjenosti uslova ostala bi u nadležnosti Saveza.


Odluka 2024/03

Savez radio-amatera Srbije će organizovati jubilej 100 godina radio-amaterizma u Srbiji po programu koji će utvrditi IO.

Prvi korak je prijava jubilarnih znakova YU100R/YT100R, kao i ustanovljavanje diplome za rad sa tim stanicama po pravilima koja će biti utvrđena.

O drugim akcijama IO će redovno obaveštavati članstvo.

 

Odluka 2024/04

Savez radio-amatera Srbije će pokrenuti prikupljanje detaljnih podataka o stanju u klubovima i formiranje baze podataka kako bi se planirale i sprovele aktivnosti na njihovoj revitalizaciji. Upitnik će biti distribuiran klubovima, a Savez će pružiti potrebnu pomoć i konsultacije oko popunjavanja podataka.

 

Odluka 2024/05

Savez će obezbediti ažuriranje podataka o prijavljenim ispitima, statusu plaćenih članarina, podnetih zahteva za pozivne znake i drugih informacija od interesa za članstvo na sajtu Saveza.

Takođe, u najkraćem roku će na sajt biti postavljen zapisnik sa Skupštine Saveza.


Odluka 2024/06

Savez će lansirati novi sajt u najkraćem mogućem roku, uz paralelno prebacivanje preostalih informacija sa starog sajta.

Pored ostalih informacija, na sajtu će biti raspoloživi svi primerci časopisa Radioamater u pdf formatu.

 

Odluka 2024/07

Plata sekretara Saveza i naknada za QSL menadžera nisu menjani godinama. IO je u celini saglasan da se ti iznosi koriguju i to:

Sekretar Vaso Nastasić: plata sa 43.000 RSD neto na 500 EUR neto

QSL menadžer Milorad Balešević: naknada sa 11.000 neto na 15.000 RSD neto

 

Beograd, 18.01.2024.

 

Predsednik SRS

Slobodan Stanković YT2SS

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije