YU1SRS Radio-klubovi Radionica u YU1EXY
22 | 06 | 2018
Glavni meni
PrijavaPropagacije

Na vezi
Imamo 77 gostiju na mreži
Radionica u YU1EXY
utorak, 09 april 2013 12:53

RADONICA U YU1EXY

Retkost za ova nova radio-amaterska vremena, ali, i to se dešava.

U Akademskom radio-klubu "Mihajlo Pupin" YU1EXY, od osnivanja je postojala veoma snažna kons­t­ruk­torska aktivnost. Primopredajna sekcija u Borči prepuna je uređaja koje su sagradili članovi kluba.

Od pre desetak godina počelo se i sa gradnjama u najnovijoj tehnologiji – konkretno, sagrađen je veliki broj primopredajnih uređaja na principima SDR (softverom upravljanog radija), prema projektima ing. S. Tasić YU1LM.

Prva gradnja je bila SDR RXTX "AVALA 1". Učestvovalo je oko dvadeset članova. Uređaj je imao kristalne oscilatore jer su se u to vreme tek pojavili sintesajzeri.

Pre tri godine organizovana je druga gradnja. Petnaest članova kluba je gradilo RX-TX "Genesis 59". To je bio moderniji SDR koji je umesto kristalnih oscilatora imao VFO na bazi Si-570, pa je biranje opsega, frek­vencije i svih ostalih podešavanja vršeno preko programa "Power SDR".

Ovih dana je počela sa radom grupa od 15 članova koja gradi RX- TX "ADTRX-9". To je jednostavniji uređaj, a gradi se sa namerom da se omogući i onima sa manje iskustva da sagrade SDR uređaj.

Radionica YU1EXY je edukativna i u programu rada ima: gradnju uređaja, antena, pločica, filtara, korišćenje VNA i sl. Planiraju se za prolećnu sezonu predavanja o programima za SDR, merenjima i operativnim sistemima.

Saša Pašić, YU1EO

 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner