YU1SRS Savez Osnovni podaci
22 | 05 | 2018
Osnovni podaci o Savezu

Osnovni podaci o Savezu radio-amatera Srbije

Naziv:

Savez radio-amatera Srbije (SRS)
Amateur Radio Union of Serbia (SRS)
Zvaničan pozivni znak: YU1SRS

Adresa:

Trg Republike 3/VI
P.O. Box 48
11001 Beograd
Srbija
e-mail: savez (at) yu1srs.org.rs

Tel: 011/3033-581, 011/3033-583

Sekretar:

Tel.: 011/2634-248
e-mail: sekretar (at) yu1srs.org.rs

Poslovni podaci:

Žiro-računi 150-28703-68
205-2452-07
PIB 100052732
Matični broj 07053223

Rešenje o registraciji kod APR

Potvrda o PIB-u

 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner